2011-11-06

Teză de doctorat ce tratează aspectele medicalizării în salvaspeo

O teză de doctorat susținută recent la Facultatea de Medicină din Grenoble tratează aspecte ale medicalizării salvărilor speologice.

Medicina practicată în salvările speologice trebuie să facă față unor anumite dificultăți : mediu ostil, condiții speciale de acces și de evacuare a victimei, patologia întâlnită.Obiectivul tezei a fost studiul și indicarea factorilor ce limitează medicalizarea în salvaspeo și posibila evoluție a domeniului. Se prezintă și rezultatele unui sondaj la care au participat 11 medici înscriși în pe listele salvaspeo. Rezultatele studiului arată că limitările principale vin din faptul că sunt rare cazurile în care echipele salvaspeo conțin și medici care să aibă cunoștiințe suficiente de tehnică speologică pentru a se deplasa până la rănit. Sunt propuse, de asemenea, și o serie de măsuri în ceea ce privește instruirea persoanelor care să poată oferi îngrijiri medicale în subteran.

Teza este scrisă în limba franceză și poate fi accesată online: Jérémie Faurax, Les facteurs limitant la médicalisation des secours spéléologiques et les évolutions envisageables : à propos d'une étude qualitative, octombrie, 2011.

Niciun comentariu: