2011-12-13

Un litofon construit din stalactite

Great Stalacpipe Organ (foto: attractions.uptake.com)

În peșterile Luray din SUA se află un litofon consruit din stalactite. Botezat Stalacpipe Organ, datorită asemănării sale cu o orgă, instrumentul este alcătuit din 37 stalactite acordate, și o serie de ciocănele de cauciuc acționate electronic. Instalația a fost realizată de Leland W. Sprinkle, un programator al Pentagonului care a lucrat și la prima generație de computere în anii ’50. Deși litofonul este funcțional din anul 1956, abia în anul 2011 a fost compus primul cântec special pentru el. Cântecul se numește In the Cave și a fost compus de trupa finalandezo-suedeză Pepe Deluxé.

Pentru că Leland Sprinkle, creatorul instrumentului, nu putea să fie prezent în permanență în peșteră pentru a cânta la instrument pentru turiști, a construit un secvențiator mecanic care să interpreteze anumite cântece. Sistemul original avea și amplificatoare pe tuburi, dar datorită mediului umed din peșteră nu a rezistat foarte mult. Totuși prima renovare a avut loc târziu în anii '90.

Am atașat mai jos un scurt video ce redă sunetele produse de marele instrument.Sursa:
The Great Stalacpipe Organ - Created by Leyland W. Sprinkle

Niciun comentariu: