2011-12-14

Două specii noi de lilieci în Peștera Izvorul Tăușoarelor

(foto: Mesagerul de BN)

În Peștera Izvorul Tăușoarelor, arie protejată cu cel mai înalt grad de conservare (clasa A), a fost recunoscută prezența a două specii noi de lilieci, pe lângă cele două înregistrate în 2007 în Formularul Standard Natura 2000. Este vorba despre două specii a căror prezență a fost constatată în ultimii doi ani, în efective remarcabile, pe întreg arealul endocarstic. Cele două specii noi au fost înregistrate prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile 2387 din noiembrie 2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1.964 din 2007.

Recenzarea pe o perioadă de doi ani a populațiilor de chiroptere din acest areal a demonstrat prezența acestor două specii noi, Myotis blythii și Rhinolophus ferrumequinum, prima fiind de tip gregar, trăind în colonii alături de ruda ei, Myotis Myotis, recunoscută ca rezidentă în peștera de la Izvorul Tăuțoarelor, în timp ce a doua specie trăieşte izolat, în colonii foarte restrânse.

Sursa:

Niciun comentariu: