2012-01-12

Liliacul lui Bechstein are origini mediteraneene

Myotis bechsteini (foto: María Napal Fraile)
Liliacul lui Bechstein sau Myotis bechsteinii trăiește în păduri de foioase. Foarte comun în timpul holocenului, este întâlnit astăzi în grupuri dispesate, cu toate că aproape oriunde în Europa putem găsi o colonie. Distrugerea pădurilor l-au făcut vulnerabil și, mai mult de atât, se pare că acțiunea omului a creat și confuzie cu privire la originea acestei specii.

Biologul María Napal a arătat recent, că habitatul natural al liliacului lui Bechstein își are originile în zona Mediteraneană chiar dacă astăzi specia este întâlnită rar în această zonă. Napal și-a scris teza intitulată Comparative study of Bechstein’s bats in contrasting climates: the legacy of forest transformations (Studiu comparativ al liliacului lui Bechstein în climate contrastante: moștenirea transformărilor forestiere).

Punctul de plecare a studiului a fost paradoxul descoperit în peninsula Iberică. Datele culese indică o densitate mare de lilieci din această specie în anumite zone mediteraneene. Totuși sunt găsiți cu greu în zona Atlanticului deși climatul este mult mai asemănător cu cel din Europa centrală unde densitatea speciei este mai mare. Concluzia trasă de biolog este că prezența redusă a speciei în sudul Europei nu poate fi atribuită condițiilor bioclimatice.

Climatul mediteranean este benefic speciei, viața fiind mai ușoară aici. Problema nu este deci clima ci declinul suprafețelor împădurite care limitează arealul speciei care are nevoie de adăpostul copacilor. Densitatea mică a pădurii reduce mult capacitatea de deplasare a liliecilor și aduce după sine alte probleme precum sărăcirea fondului genetic.

Sursa:

Niciun comentariu: