2012-02-13

Stagiul Național de Topografie și Cartografie Subterană, Cloșani 2012

Societatea Română de Speologie–Carstologie (SRSC) organizează în perioada 7 - 13 aprilie 2012, Stagiul Național de Topografie și Cartografie Subterană, sub egida Institutului de Speologie „Emil Racoviță” și a Școlii Române de Speologie.

Stagiul se va desfășura, ca de obicei, la stațiunea de cercetări speologice Cloșani a Institutului de Speologie „Emil Racoviță” și va fi organizat pe 3 nivele: începători, avansați și asistenți.

Nivelui I (începători): noțiuni despre hărți și orientare, topografie subterană, elaborarea planurilor de peșteră, speoleometrie, evidență speologică.

Nivelul II (avansați): tehnici și metode noi de topografie subterană (cartarea cavităților verticale), metode informatice de elaborare a planurilor și metode noi de reprezentare cartografică.

Nivelul III (asistenți): aprofundarea tehnicilor noi de topografiere și cartografiere. Noțiuni de baza GIS.

Condiții de înscriere

La nivelul începători se poate înscrie orice speolog.

Pentru nivelul avansați cursanții trebuie să prezinte dovada absolvirii stagiului de începători (diploma obținută la sfârșitul stagiului de începători) și dovada că au absolvit un stagiu TSA recunoscut de FRS. În cazul în care nu pot prezenta o dovadă prin care să demostreze absolvirea nivelului I al stagiului de topografie, cursantul se poate înscrie la nivelul avansați în urma unei examinări teoretice și practice. Pentru cursanții care au obținut la sfârșitul nivelului I calificativul ”satisfăcător” este obligatorie reexaminarea acestora. Examinarea are rolul de a verifica cunoștințele cursantului, obligatorii pentru trecerea la un nivel superior de pregătire.

La categoria asistenți sunt necesare urmatoarele:

  • susținerea unui interviu despre experiența cursantului în topografia și cartografia subterană;
  • prezentarea a cel puțin un plan de peștera în care a fost conducatorul echipei de topografie (scara 1:100, minim 500 metri dezvoltare);
  • cunoștințe minime de utilizare a calculatorului.

Sunt acceptați cursanți cu vârsta minimă de 16 ani. Persoanele sub 18 ani nu pot urma cursurile stagiului fără acceptul scris al părinților. Fiecare cursant va primi o diplomă de absolvire, emisă de FRS, care îi va certifica: participarea, nivelul stagiului și rezultatul obținut.

Echipamentul necesar pentru participarea la stagiu este alcătuit din: salopetă speo, cizme, cască cu sursă de lumină. Pentru nivelul avansați și asistenti este necesar echipamentul personal TSA complet.

Instrumente și materiale obligatorii: busolă, clinometru, ruletă (min. 20 m), raportor circular transparent, riglă gradată 30 cm, radieră, minicalculator cu funcții trigonometrice, min. 10 coli hârtie milimetrică format A3, carnet de teren.

Pentru fluidizarea activităților individuale, se recomandă deținerea unui laptop.Această informație este valabilă doar pentru nivelul avansați și asistenți.

Accesul în zonă

  • autobuz sau microbuz pe ruta: Târgu Jiu - Apa Neagră - Cloșani;
  • auto personal: Târgu Jiu - Apa Neagră - Cloșani;
  • Băile Herculane - Baia de Aramă - Apa Neagră - Cloșani.

Taxe

Taxa de participare este de 250 lei pentru membrii legitimați FRS (taxa plătită până la data de 31 martie 2012). Organizatorii oferă o reducere a taxei de participare, cursanților delegați ca reprezentat al unui club de speologie (se admite o singură persoană din partea unui club), taxa de participare fiind de 200 lei. Pentru persoanele nelegitimate FRS taxa de participare este de 400 lei.

Masa se va lua prin autogospodărire, cu acces la bucătărie complet utilată.

Taxa de participare acoperă cheltuielile pentru: tipărirea și expedierea diplomelor emise de FRS, suportul lectorilor (cazare, masă, transport), suportul de curs, taxa de stațiune (cheltuieli de întreținere: energie electrică, apă, gaz, căldură, consumabile etc) și cazarea în cadrul stațiunii (pe saltele în podul clădirii - este necesar sacul de dormit).

Talonul de înscriere trebuie completat și expediat prin e-mail, la adresa: mariusv_iser@yahoo.com până la data de 31 martie 2012.

Programul stagiului


  • 06 aprilie 2012 - sosirea participanților
  • 07 - 11 aprilie 2012 - cursuri și activitate de teren
  • 12 aprilie 2012 - examinare
  • 13 aprilie 2012 - închiderea stagiului

Informatii suplimentare se pot obține de la Marius VLAICU, Institutul de Speologie Emil Racoviță, Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, O.P. 5, 050711, București, tel. 021.318.81.06, int.2720, fax. 021.318.81.32, e-mail: mariusv_iser@yahoo.com.

Sursa:
Stagiul national de topografie si cartografie subterana, 7 - 13 aprilie 2012, Closani

Niciun comentariu: